Technika lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozšiřuje již probranou látku o komplikovanější taneční materiál a tance z dalších folklórních oblastí.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření drobných variací na probírané kroky a jejich vyzby. Vytvoření modelové lekce tréninku lidového tance.

Obsah kurzu

Základní podoba tanečních kroků: každý posluchač pracuje na zvládnutí základní podoby tanečních kroků nejprve jednotlivě. Přesné technické zvládnutí daného kroku je základem pro všechna možná provedení ( rovně, v natáčení, v otáčení vpravo a vlevo).

Zvládnuté kroky se pojí do větších celků, takzvaných kombinací. Nejprve se spojují jednodušší, a pak technicky náročnější kroky ve vazby. Dalším krokem je tanec v páru. Párový tanec je v lidovém tanci zcela nezaměnitelný, a proto je mu věnována velká pozornost. Kombinují se různá párová držení a způsoby výměny držení v páru.

Rytmické obměny kroků: Kroky jsou prováděny v různých prostorových, tempových i rytmických obměnách. Každý krok má svůj schematický a rytmický základ. Rytmická obměna tvoří v technickém provedení kroku změny jež jsou základem rozdílnosti folklorních oblastí.

Další možné varianty kroků lidového tance: Ukázkami a praktickým srovnáváním odlišností kroků jednotlivých oblastí, zdokonalujeme charakter a způsob tance, který je v dané oblasti typický. Kombinace kroků: 2/4 kolečkový krok s chůzí s přeskoky a poloběhem, 3/4 kolečkový krok se zadržovaným krokem a horizontálním obloukem, motivy Točené ? víření v páru, cifrování chlapce, točení dívky, řezanka s rytmickými tlesky a s obraty, hladký obkročák s obraty v páru spolu a od sebe, valašský krok přinožovaný a křížený vepředu i vzadu a s obraty po 1/4 a1/2, polkový krok s rytmizovanými dupy, polka v páru s podtáčením dívky, polka ve spojení s dvěma poskočnými kroky a třemi dupy na závěr (i pro vytočení dívky), rozbor schéma tanců s nepevnou vazbou na hudební doprovod ? předzpěv před muzikou (pohyby tanečníků při předzpěvu) roztančení v páru, cifrování chlapce a víření děvčete.

Vybrané tance folklorních oblastí: Chodsko ? Chodské kolo a ?do kolečka?

Valašsko ? Kovářský, Černá vlna, Bystřický, Točená, Šotyška, Odzemek

Záhoří - Špiclpolka

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Jelínková, Zdenka.: Valašské tance, SNKLHU Praha 1953.

Jindřich, Jjindřich: Jindřichův chodský zpěvník, Domažlice 1929-1930.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů