Technika lidového tance 5

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL5 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači mají dospět

k mistrovskému provedení tanečních kroků lidového tance.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření variací na probírané kroky, tance a jejich vazby s důrazem na oblastní zvláštnosti.

Obsah kurzu

Krokový materiál tanců ? Rokycanská, Hulán, Kalamajka a Maděra, Bystřický a Trnka, Ruška z Opavska, Mrákotín, Polonéz, Černá vlnka: Posluchači čtou ze zápisu popisy tanců a vzájemně se jim učí. Nejprve vyberou taneční kroky, které je třeba technicky zvládnout, a pak celé motivy jednotlivých tanců. Krokové motivy různě obměňují a obohacují v provedení, párovém držení i v prostoru. Spojení kroků: sousedská a třídobý kolečkový krok, zakládačka jednoduchá a dvojitá, zátočky poloběhem ve spojení s valašským krokem, polka Maděra s poskoky a přeskoky i podtáčením děvčete, polka Ruška a její varianty v párovém držení i bez držení s výměnou míst partnerů, otáčení poskočného obkročáku do těžších směrů = po směru kruhu doleva, protisměru kruhu doprava, dělený krok polonézu s dělením 1. 2. a 3. doby taktu, polonézový čtyřkrok, varianty valašského cifrování k tancům Černá vlnka a Bystřický a Trnka. Různé způsoby dohrávek některých tanců jejich prostorové a krokové varianty.

Provedení celého tance s klavírním doprovodem a jeho čtení, pak s hudební nahrávkou: Posluchači nastudují celou formu zápisu tance. Pracují s klavírním doprovodem a notovým zápisem. Tanec je probírán po jednotlivých částech, které posluchači určují v notovém zápisu. Po technickém zvládnutí tance je použita hudební nahrávka. Posluchači si prakticky ověří své zvládnutí tance, je zapotřebí několikanásobné opakování. Každý tanec má ve své konečné podobě jiná tempa než na jaká jsou posluchači zvyklí v klavírním provedení a hraje-li celá lidová muzika stává se i provedení tance a zážitek z něj jiným.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Bonuš, František: Lašské tance, SNKLHU Praha 1951.

Bonuš, František; Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově (doprovodný text ke gramofonovým nahrávkám) Supraphon Praha 1984.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957.

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, SNKLHU Praha 1953.

Jindřich, Jindřich: Jindřichův chodský zpěvník, Domažlice 1929-1930.

Zálešák, Cyril: Pohronské tance, Martin 1953.

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů