Technika lidového tance 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL6 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači zvládají praktické propojení krokového materiálu probíraných tanců, bezpečně technicky ovládnou krokový materiál různých oblastí.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření variací na probírané kroky, tance a jejich vazby a varianty. Vytvoření modelové lekce tréninku lidového tance.

Obsah kurzu

Technicky náročnější kroky jsou zařazovány do každé lekce: V každé vyučovací lekci jsou zařazovány taneční kroky v obtížnějším provedení a zvláštních formách. Posluchači se učí hledat chyby v provedení druhých, nalézt důvod a chybu opravit. Vzájemným pozorováním se posluchači učí též pozorovat odlišnosti provedení jednotlivých tanečníků. Snaží se o sjednocení provedení a dovedení k preciznosti. Posluchači zvyšují své schopnosti v provedení zadávaných kroků a krokových motivů.

Krokový materiál tanců ? Lašský Mazur, Roveňačka, Zbojnická a Káčer, Rejdovák a Rejdovačka, Dratenik a Kozok, Kopaničářský čardáš, Starodávný, Zbujan, Pletený, Skočná: Posluchači dále pracují se zápisy tanců a vzájemně se jim učí. Procvičení krokových motivů z jednotlivých tanců je nezbytné. Krokové motivy: mazurový trojkrok s převáděním partnerky, valašský krok s obtáčením partnerky kolem partnera, cval se změnami směrů, dvojkolka s postupem šikmo v před a s otáčením v páru, Rejdováková sousedská s výměnou míst a procházením pod rukou, polka rejdovačka se změnou směru pohybu, s výměnou míst tanečníků a s obratem ve výskoku o ? i celý obrat, polka s výměnou protějších míst tanečníků, průplet v počtu čtyř tanečníků, patošpičkové kroky z Kopaničářského čardáše, přetáčení dívky ze strany na stranu přeskoky a valašským krokem, dělený krok starodávného, lašská polka v rusavském držení a otáčení páru, malý a velký vybíjaný, malý vybíjaný v otáčení v páru, různé způsoby průpletů a zaplétání v dívčích chorovodech a pletených, skočná ve vazbách s dalšími kroky, rytmickými dupy a doprovodným pohybem paží s obraty ve výskoku o 1/2, celý obrat a 1 a 1/2 obratu.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Bonuš, František: Lašské tance, SNKLHU Praha 1951.

Bonuš, František; Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově (doprovodný text ke gramofonovým nahrávkám) Supraphon Praha 1984.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921.

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957.

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, SNKLHU Praha 1953.

Jindřich, Jindřich: Jindřichův chodský zpěvník, Domažlice 1929-1930.

Zálešák, Cyril: Pohronské tance, Martin 1953.

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů