Technika moderního tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEM3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje studenty prakticky se základy techniky José Limona, s jejími základními principy: succession, oppositione, fall-rebound, fall- recovery, susspension, isolation. Důraz je kladen na správné pochopení principu, jakým v této technice pohyb vzniká.

Při výuce této techniky je velmi důležité neustále dbát na to, aby studenti nevytvářeli tvar či formu, ale samotný princip uvolnění potencionální energie a její přeměnu na energii kinetickou.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti tanečních technik,schopnost zapojit představivost do pohybu

Obsah kurzu

Přípravná cvičení, koncentrace

Základem je pomalé uvědomování si anatomické stavby těla, centrální osy, těžiště,soustředění se na cítění kostry, jako oporného prvku těla. Soustředění spojujeme s plynulým dýcháním do různých částí těla.

Základní prvky techniky

Začínáme postupně vyučovat od nejjednodušších přípravných cvičení na podlaze

-spinal succession

ve stoje a v prostoru

-standing bounces

-tendu series

-plié series

-swing in second

-rebound in threes

-slow twos, fast threes

-foot isolations

-passé series

-lunge series

-drop in threes

-jumps

-hop series

-piqué series

Základní trénink podle principů techniky José Limona

Během této počáteční fáze osvojování si základů, jednotlivé prvky procvičujeme samostatně,více pozornosti věnujeme průpravným fázím. Zároveň ale stavba hodiny zůstává zachována: : floor exercise, center exercise a across the floor, variace na závěr nejsou komplikované.

Doporučená nebo povinná literatura

Daniel Lewis The illustrated dance technique of Jose Limon, 1984

E.Stodelle:The dance technique of Doris Humphrey

E. Stodelle:The dance technique of José Limon

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
DRAPALÍKOVÁ A.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Alena DRAPALÍKOVÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů