Technika současného tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TES2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Propojování různých stylů současného a moderního tance, prohlubování dovedností v těchto stylech.

Výsledky učení

Pochopení různých stylů a forem současného tance a jejich vzájemné ovlivňování a prolínání.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Technika moderního tance 5.

Literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních a seminářích.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů