Výběrová metodika lidového tance 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VML1 Z 3 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si volí výběrovou metodiku jako druhou vedle metodiky své specializace, pracuje shodně s ostatními studenty.

Forma studia

Praktické vytváření jednoduchých variací pro nižší ročníky tanečních oborů. Práce s osnovami pro ZUŠ, taneční obory a kurzy lidových tanců.

Předpoklady a další požadavky

Příprava výuky lidového tance pro 1. a 2. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce.

Obsah kurzu

Sylabus je totožný s příslušným sylabem předmětu Metodika lidového tance 1.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou totožné s předmětem Metodika lidového tance 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Zhodnocení práce v hodinách, rozbor praktického zadání variací.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů