Výběrová metodika lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VML2 ZK 3 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si volí výběrovou metodiku jako druhou vedle metodiky své specializace.

Forma studia

Praktické vytváření jednoduchých variací pro nižší ročníky tanečních oborů. Práce s osnovami pro ZUŠ, taneční obory a kurzy lidových tanců.

Předpoklady a další požadavky

Příprava výuky lidového tance pro 3. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce.

Obsah kurzu

Sylabus je totožný s příslušným sylabem předmětu Metodika lidového tance 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou totožné s předmětem Metodika lidového tance 2.

Hodnoticí metody a kritéria

Zhodnocení práce v hodinách, rozbor praktického zadání variací.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů