Výběrová metodika lidového tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VML3 Z 3 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si volí výběrovou metodiku jako druhou vedle metodiky své specializace.

Forma studia

Praktické vytváření jednoduchých variací pro nižší ročníky tanečních oborů. Práce s osnovami pro ZUŠ, taneční obory a kurzy lidových tanců.

Předpoklady a další požadavky

Příprava výuky lidového tance pro 4. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce.

Obsah kurzu

Sylabus je totožný s příslušným sylabem předmětu Metodika lidového tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou totožné s předmětem Metodika lidového tance.

Hodnoticí metody a kritéria

Zhodnocení práce v hodinách, rozbor praktického zadání variací.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů