Klavírní praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
170KP1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Halka KLÁNSKÁ, Miroslav SEKERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Halka KLÁNSKÁ, Zdeňka KURZOVÁ, Marie PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Miroslav SEKERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poskytnout dirigentům skladatelům, operním režisérům a zpěvákům nezbytnou průpravu v rozsahu potřebném pro jejich širší uplatnění, popříp. pro schopnost předvedení vlastního díla

u skladatelů. Důraz je proto kladen zejména na hru z listu, na čtení partitur a čtyřruční hru.

Forma studia

Individuální výuka spojená s řízením a kontrolovaným samostudiem studentů, studium hodnotí a zápočty i zkoušky uděluje vyučující pedagog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praktická výuka klavírní hry v návaznosti na předchozí dosažený stupeň dovedností, zaměřená především ke splnění cílů předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače je zaměřen k hlavním oborům dirigování, skladba, zpěv a operní režie.

a) Klavírní literatura odpovídající svými technickými požadavky cílům předmětu.

b) Partitury komorních i orchestrálních děl, klavírních výahů a doprovody písňové literatury dle výběru pedagoga ve vztahu ke stupni zvládnutí klavírní hry.

Hodnoticí metody a kritéria

Hra z listu, čtení partitur, klavírních výtahu a doprovody písňové literatury - vše zaměřené do praxe hlavního oboru.

Poznámka

Volitelný předmět je určen výhradně pro obory Skladba, Dirigování, Operní režie a Zpěv.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů