Specializovaná sluchová analýza

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání delších melodických útvarů (témata z barokní, klasické a romantické literatury).

Rozvíjení schopnosti analýzovat komplikovanější útvary hudby 20. stol. Postupné soustavné budování schopnosti relačního slyšení, chromaticky, na podkladě daného vztažného tónu (např komorní „a“). Sluchová orientace v klasicko-romantickém harmonickém systému.

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Dosažení znalostí a dovedností na úrovni absolventa bakalářského studia.

Obsah kurzu

Delší melodické diktáty, témata z barokní, klasické a romantické literatury i hudby novější (20.stol.).

Prohlubování relačního slyšení na podkladě daného vztažného tónu.

Práce s nahrávkou.

Diktáty, jejichž součástí je i analýza harmonického průběhu hudební věty.

Celý proces sluchové analýzy postupně směřuje k co nejkomplexnějšímu zápisu daného úseku, včetně harmonie, rytmu a instrumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb z období baroka, klasicismu, romantismu i hudby 20.stol..

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:05–09:50
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:05–09:50 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů