Specializovaná sluchová analýza pro skladbu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSAN zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Speciální sluchová analýza pro Skladbu představuje soubor sluchových cvičení v oblasti tónových výšek a rytmu, jejichž cílem je postupné zvyšování schopností studenta analyzovat sluchem hudební struktury melodické, harmonické i rytmické, pohotově reagovat při verbálním popisu slyšených jevů, při provedení notového zápisu.

Student pravidelně prověřuje a zvyšuje schopnosti vlastního analytického slyšení. V průběh výuky se postupně aplikují složitější melodicko-harmonické i rytmické příklady. Postupy a metody jsou odvozeny z odborné literatury a systematicky rozvíjejí hudební sluch, pěveckou intonaci, hudební paměť, představivost a myšlení.

Tematické okruhy:

Průběžně připravovaná cvičení obsahují tonální (diatonický i chromatický), atonální materiál, jednohlas i vícehlas, harmonické a melodické intervaly, souzvuky (trojzvuky i vícezvuky), rytmické struktury různého charakteru.

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Výsledky učení

Student je schopen vytvořit notový zápis nebo slovně určit charakter slyšeného tónového materiálu, který čerpá výhradně z fakticky probraných tematických okruhů. Tato průprava je vhodná pro praktické použití při kompozici, přípravě, provedení i zvukovém záznamu hudebních děl.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1981. 208 s.

Doporučená literatura:

PERLMUTTER, Adam. Pitch perfect method, A Musician’s Guide to Recognizing Pitches by Ear. Cheltenham. (Australia): Hal Leonard Corporation, 2014. 82 s. ISBN 978-0-634-09778-2

Web:

https://www.themusiclab.org/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě poslechového testu zahrnujícího čtyři oblasti: notový zápis tónových výšek v jednohlase, zápis harmonických intervalů a souzvuků a zápis hudebního úryvku z nahrávky.

Minimální množství dosažených bodů v testu: 50 %

Požadovaná minimální účast: 60 %

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:05–09:50
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:05–09:50 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů