Základy elektroakustiky a zvukové techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZEZT2 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Navazující přednášky 171ZEA1 ? rozšíření znalostí a hlubší vhled do problematiky zvukové techniky. Výuka je zaměřena více prakticky. Část přednášek je věnována základům obsluhy a práce v DAW systému Pro Tools.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

  1. Studiové měření signálových úrovní (PPM, VU) a stereofonní korelace
  2. Spektrální vlastnosti zvukového signálu a jejich měření
  3. Směrové, frekvenční a šumové vlastnosti mikrofonů
  4. Mikrofonní systémy a zásady jejich použití
  5. DAW Pro Tools (1. část) - úvod do praxe
  6. DAW Pro Tools (2. část) - projektové editační okno, střih, Audio Suite
  7. DAW Pro Tools (3. část) - moduly Plug-in (efekty), mix a export dat
  8. Základy konverze a archivace různých formátů zvukových signálů
  9. Základy masteringu
  10. Ergonomie ovládání studiové techniky, efektivita práce

Doporučená nebo povinná literatura

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky. Muzikus, 1995 Praha.

Avid Pro Tools Reference Guide.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů