Základy praxe ve studiu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZPS Z 2 anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prakticky dovede použít nabyté znalosti o nahrávacím procesu a zejména o profesi hudební režie při nahrávání hudebního snímku. Teoretické poznatky jsou prakticky použity při vlastním projektu, mohou být dále rozvíjeny i v další profesní praxi.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia, nebo určitá míra praktických znalostí a dovedností v daném oboru.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získání rámcových teoretických znalostí o procesu nahrávání a kompetenci členů nahrávacího týmu se zaměřením na aktivní zapojení v oblasti hudební režie. Schopnost nastudovat zadaný repertoár pro potřeby nahrávání, komunikace s interprety, schopnost vést nahrávání a účastnit se při postprodukci snímku.

Shrnutí obsahu předmětu: Participace formou náslechu při výuce programu Zvuková tvorba. Studenti získají rámcovou představu, jaké požadavky jsou kladeny na hudební a zvukovou režii v nahrávacím týmu v průběhu celého nahrávacího procesu. Studenti skladby budou přednostně zařazováni do nahrávacích týmů při záznamech koncertů Katedry skladby ve spolupráci se studenty Katedry zvukové tvorby. Předpokládá se aktivní účast v podobě náslechu s možností diskuze vedoucí k realizaci vlastního projektu.

Tematické okruhy:

Pravidelně jsou zařazovány různé typy produkcí – převážně sólové výstupy, komorní hra, ale i orchestrální projekty.

Realizuje se studiová forma záznamu i live nahrávání.

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KING, Richard. Recording Orchestra and other Classical Music Ensembles. 1. vyd. New York: Routledge, Tylor &Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-85454-3

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 3. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. In Opus musicum: hudební revue. Brno: Opus musicum, 1/2020. ISSN 0862-8505

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Supraphon, n.p., 1975. 184 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizace zadaného úkolu ve formě provedení hudební režie při nahrávání vlastního díla v rámci výuky předmětu, nebo při živém záznamu koncertu v produkci Katedry skladby. Provedení hudební režie spočívá v přípravě nahrávání, nahrávání a postprodukci snímku v zadaném termínu.

Požadovaná minimální účast: 60 %.

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:00–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů