Základy praxe ve studiu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZPS Z 2 2PT+2CT anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prakticky dovede použít nabyté znalosti o nahrávacím procesu a zejména o profesi hudební režie při nahrávání hudebního snímku. Teoretické poznatky jsou prakticky použity při vlastním projektu, mohou být dále rozvíjeny i v další profesní praxi.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obecné talentové předpoklady. Znalosti osvojené v předchozích ročnících studia, nebo určitá míra praktických znalostí a dovedností v daném oboru.

Nutnost paralelně absolvovat přednáškové i seminární lekce předmětu Hudební režie.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je získání rámcových teoretických znalostí o procesu nahrávání a kompetenci členů nahrávacího týmu se zaměřením na aktivní zapojení v oblasti hudební režie. Schopnost nastudovat zadaný repertoár pro potřeby nahrávání, komunikace s interprety, schopnost vést nahrávání a účastnit se při postprodukci snímku.

Shrnutí obsahu předmětu: Participace formou náslechu při výuce programu Zvuková tvorba. Studenti získají rámcovou představu, jaké požadavky jsou kladeny na hudební a zvukovou režii v nahrávacím týmu v průběhu celého nahrávacího procesu. Studenti skladby budou přednostně zařazováni do nahrávacích týmů při záznamech koncertů Katedry skladby ve spolupráci se studenty Katedry zvukové tvorby. Předpokládá se aktivní účast v podobě náslechu s možností diskuze vedoucí k realizaci vlastního projektu.

Tematické okruhy:

Pravidelně jsou zařazovány různé typy produkcí – převážně sólové výstupy, komorní hra, ale i orchestrální projekty.

Realizuje se studiová forma záznamu i live nahrávání.

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KING, Richard. Recording Orchestra and other Classical Music Ensembles. 1. vyd. New York: Routledge, Tylor &Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-85454-3

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 3. vyd. Praha: Nakladatelství AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. In Opus musicum: hudební revue. Brno: Opus musicum, 1/2020. ISSN 0862-8505

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Supraphon, n.p., 1975. 184 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizace zadaného úkolu ve formě provedení hudební režie při nahrávání vlastního díla v rámci výuky předmětu, nebo při živém záznamu koncertu v produkci Katedry skladby. Provedení hudební režie spočívá v přípravě nahrávání, nahrávání a postprodukci snímku v zadaném termínu.

Požadovaná minimální účast: 60 %.

Kredity jsou udělovány na základě těchto kritérií:

  1. Celkové počínání při nahrávacím procesu (např. orientace v notovém textu, věcnost a smysluplnost připomínek k výkonu hudebníků, rychlost rozhodování, vedení nahrávacího protokolu a příprava střihového plánu).
  2. Celkové počínání při zpracování natočeného materiálu (přehled o kvalitě natočených záběrů, schopnost posuzovat kvalitu střihů, schopnost posoudit potřebnou míru konečných zvukových úprav snímku).

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů