Organologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORG1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základních znalostí disciplíny: Úvod do organologie. Vymezení disciplíny, jejího předmětu, metod a cílů zkoumání. Zařazení organologie do systému muzikologických disciplín. Přehled základní literatury. Úvod do organologické systematiky a přehled nejvlivnějších systematik o počátků existence organologie do současnosti.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Ukončena je zápočtem na konci semestru na základě písemné prověrky znalostí. Okruh 1: Úvod do organologie. Definice oboru, jeho předmět, metody a cíle výzkumu. Historie oboru jako nedílné součásti systematické muzikologie. Hlavní představitelé světové organologie a jejich dílo. Organologie v českých zemích a významní čeští organologové. Významné světové a české sbírky hudebních nástrojů. Okruh 2: Hudební nástroj jako stěžejní předmět zájmu organologie. Organologická definice hudebního nástroje a klasifikace hudebních nástrojů dle základních organologických hledisek. Organologické systematiky - přehled a hodnocení nejvýznamnějších systematik minulosti i současnosti. Okruh 3/1: Jednotlivé skupiny nástrojů dle organologické klasifikace.

Doporučená nebo povinná literatura

Buchner, Alexandr: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956

Buchner, Alexandr: Hudební nástroje národů. Praha 1969

Buchner, Alexandr: Musikinstrumente im Wandel der Zeiten. Praha 1956, 2Praha 1962

Buchner, Alexander: Nauka o hudobných nástrojoch. Košice 1938

Dräger, Hans Heinz: Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kasel-Basel,

Bärenreiter, 1948

Elschek, Oskár: Organológia, jej disciplinárna genézia a dnešné úkoly. in: Hudební

nástroje 1978, č. 1-5

Geiringer, Karl: Musical Instruments. London 1941, 21945

The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Ed. Stanley Sadie. 3 svazky,

London etc., Macmillan Press Ltd. 1984

Havlík, Jaromír: Úvod do organologie. Skripta v přípravě, zatím ve formě interního

materiálu u autora

Heyde, Herbert: Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente. Leipzig

1972

Hornbostel, Erich Moritz von - Sachs, Curt: Systematik der Musikinstrumente: ein

Versuch (in: Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 - 590; angl.

překlad: A. Baines/K. Wachsmann: Classification of Musical Instruments

in: The Galpin Society Journal XIV, 1961, 3)

Hutter, Josef: Hudební nástroje. Praha 1945

Keller, Jindřich: Katalogizace hudebních nástrojů v nespecializovaných muzeích (in:

Muzejní a vlastivědná práce 1974, č.4

Kunz, Ludvík - Kurfürst, Pavel: Organologie I-III. Brno1971-76, 1977, 1978

(Sonderdrücke aus Acta Musei Moraviae)

Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje. Praha, Togga 2002

Kurfürst, Pavel: Organologie (propedeutika, exemplifikace). Hradec Králové,

Georgius, 1998

Kurfürst, Pavel: Základy organologické ikonologie. Brno 2001

Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje jako akustické zdroje a možnosti jejich třídění

pomocí samočinného počítače. in: Opus musicum 1975,č.8, s. 234-37

Modr, Antonín: Hudební nástroje. Praha 1937, 2 Praha 1945, .... 8Praha 1977

Norlind, Johann Henrik Tobias: Systematik der Saiteninstrumente. I. Geschichte der

Zither . Stockholm 1936

II. Geschichte des Klaviers. Stockholm 1939, 2Hannover 1941

Riemann, Hugo: Katechismus der Musikinstrumente. Leipzig 1888 ad., český překlad

J. Boleška : Katechismus hudebních nástrojů, Praha 1905

Sachs, Curt: Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Leipzig 1920, 2Leipzig 1930

Sachs, Curt: Die modernen Musikinstrumente. Breslau 1923

Sachs, Curt: Geist und Werden der Musikinstrumente. Berlin 1929, nově Hilversum

1965

Sachs, Curt: Real-Lexikon der Musikinstrumente. Berlin 1913, faksimile Hildesheim

1962, NYC 1964

Wright, R: Dictionaire des instruments de musique. London 1941

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru z odpřednášené látky. Zápočet proběhne formou písemné prověrky znalostí.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů