Organologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORG1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základních znalostí disciplíny: Úvod do organologie. Vymezení disciplíny, jejího předmětu, metod a cílů zkoumání. Zařazení organologie do systému muzikologických disciplín. Přehled základní literatury. Úvod do organologické systematiky a přehled nejvlivnějších systematik o počátků existence organologie do současnosti.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Ukončena je zápočtem na konci semestru na základě písemné prověrky znalostí. Okruh 1: Úvod do organologie. Definice oboru, jeho předmět, metody a cíle výzkumu. Historie oboru jako nedílné součásti systematické muzikologie. Hlavní představitelé světové organologie a jejich dílo. Organologie v českých zemích a významní čeští organologové. Významné světové a české sbírky hudebních nástrojů. Okruh 2: Hudební nástroj jako stěžejní předmět zájmu organologie. Organologická definice hudebního nástroje a klasifikace hudebních nástrojů dle základních organologických hledisek. Organologické systematiky - přehled a hodnocení nejvýznamnějších systematik minulosti i současnosti. Okruh 3/1: Jednotlivé skupiny nástrojů dle organologické klasifikace.

Doporučená nebo povinná literatura

Buchner, Alexandr: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956

Buchner, Alexandr: Hudební nástroje národů. Praha 1969

Buchner, Alexandr: Musikinstrumente im Wandel der Zeiten. Praha 1956, 2Praha 1962

Buchner, Alexander: Nauka o hudobných nástrojoch. Košice 1938

Dräger, Hans Heinz: Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kasel-Basel,

Bärenreiter, 1948

Elschek, Oskár: Organológia, jej disciplinárna genézia a dnešné úkoly. in: Hudební

nástroje 1978, č. 1-5

Geiringer, Karl: Musical Instruments. London 1941, 21945

The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Ed. Stanley Sadie. 3 svazky,

London etc., Macmillan Press Ltd. 1984

Havlík, Jaromír: Úvod do organologie. Skripta v přípravě, zatím ve formě interního

materiálu u autora

Heyde, Herbert: Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente. Leipzig

1972

Hornbostel, Erich Moritz von - Sachs, Curt: Systematik der Musikinstrumente: ein

Versuch (in: Zeitschrift für Ethnologie XLVI, 1914, s. 553 - 590; angl.

překlad: A. Baines/K. Wachsmann: Classification of Musical Instruments

in: The Galpin Society Journal XIV, 1961, 3)

Hutter, Josef: Hudební nástroje. Praha 1945

Keller, Jindřich: Katalogizace hudebních nástrojů v nespecializovaných muzeích (in:

Muzejní a vlastivědná práce 1974, č.4

Kunz, Ludvík - Kurfürst, Pavel: Organologie I-III. Brno1971-76, 1977, 1978

(Sonderdrücke aus Acta Musei Moraviae)

Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje. Praha, Togga 2002

Kurfürst, Pavel: Organologie (propedeutika, exemplifikace). Hradec Králové,

Georgius, 1998

Kurfürst, Pavel: Základy organologické ikonologie. Brno 2001

Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje jako akustické zdroje a možnosti jejich třídění

pomocí samočinného počítače. in: Opus musicum 1975,č.8, s. 234-37

Modr, Antonín: Hudební nástroje. Praha 1937, 2 Praha 1945, .... 8Praha 1977

Norlind, Johann Henrik Tobias: Systematik der Saiteninstrumente. I. Geschichte der

Zither . Stockholm 1936

II. Geschichte des Klaviers. Stockholm 1939, 2Hannover 1941

Riemann, Hugo: Katechismus der Musikinstrumente. Leipzig 1888 ad., český překlad

J. Boleška : Katechismus hudebních nástrojů, Praha 1905

Sachs, Curt: Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Leipzig 1920, 2Leipzig 1930

Sachs, Curt: Die modernen Musikinstrumente. Breslau 1923

Sachs, Curt: Geist und Werden der Musikinstrumente. Berlin 1929, nově Hilversum

1965

Sachs, Curt: Real-Lexikon der Musikinstrumente. Berlin 1913, faksimile Hildesheim

1962, NYC 1964

Wright, R: Dictionaire des instruments de musique. London 1941

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru z odpřednášené látky. Zápočet proběhne formou písemné prověrky znalostí.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů