Organologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ORG2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení vědomostí z oboru organologie v návaznosti na předmět Organologie 1. Postupný výklad jednotlivých skupin hudebních nástrojů dle organologické klasifikace.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Organologie 1. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského stupně studia. Ukončeno zkouškou z odpřednášené látky za zimní (Organologie 1) a letní semestr. Okruh 1: Výklad jednotlivých skupin hudebních nástrojů dle organologické klasifikace. Evropský instrumentář. Okruh 2: Vybrané položky instrumentáře mimoevropských etnických hudebních kultur. Okruh 3: Elektrofony. Přednáška je průběžně doplňována audio- i video ukázkami.

Doporučená nebo povinná literatura

Agricola, Martin: Musica instrumentalis deudsch. (Wittenberg 1529, 41545, nově

vyd. R. Eitner in Publikationen der Gesellschaft für Musikforschung XXIV,

sv.20, Leipzig 1896)

Buchner, Alexandr: Něco o archeoorganologii. in: Hudební nástroje 1979, č.2

Buonanni, Filippo: Cabinetto armonico (Roma 1722 2)Roma 1723, angl. překlad vyd.

F.L. Harrison a J. Rimmer jako „The Showcase of Musical Instruments“,

NYC 1960)

Čížek, Bohuslav: Hudební nástroje evropské hudební kultury. Praha 2002

Farmer, Henry George: Studies in Oriental Musical Instruments. 2 svazky, London

1931, Glasgow 1939

Fischer, H: Schallgeräte in Ozeanien (in: Sammlung

musikwisenschaftlicher Abhandlungen XXXVI, Strasbourg - Baden-

Baden 1958)

Forró, Daniel: 100 let elektroakustických hudebních nástrojů. in: Hudba na hranici

(sborník), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2001, s. 96-119

The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Ed. Stanley Sadie. 3 svazky,

London etc., Macmillan Press Ltd. 1984

Havlík, Jaromír: Úvod do organologie. Skriptum v přípravě, zatím k dispozici interní

studijní text u autora

Jiránek, J.E. - Hejzlar, Tomáš: Světem hudebních nástrojů. Praha 1979

Keller, Jindřich : Sólo pro dva mistry. Praha 1982

Kirby, Percival Robson: The Musical Instruments of the Native Races of South Africa

Oxford-London 1934, 2Johannesburg 1953

Kunz, Ludvík: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei I. Leipzig 1974

Mahillon, Victor Charles : Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental

du Conservatoire royal de musique de Bruxeles. 5 svazků, Gent 1880-

1922 (důležitý je 1. svazek,1880)

Marcel-Dubois, Claudie: Les instruments de musique de l'Inde ancienne. Paris 1941

Mersenne, Marin: Harmonie universelle. Paris 1636, faksimile vyd. Fr. Lesure, 3

svazky Paris 1963

Praetorius, Michael: Syntagma musicum II. De organographia (Wolfenbüttel 1618-

19, faksimile vyd. W. Gurlitt, Kassel 1958-59 /in Documenta

musicologica I/14,15,21

Stockmann, Erich: Towards a History of European Folk Music Instruments. in: Studia

musicologica VII, 1956

Virdung, Sebastian: Musica getutscht. Basel 1511, nově vyd. R. Eitner in

Publikationen der Gesellschaft für Musikforschung X., sv. 11, Berlin

1882, faksimile vyd. L. Schrade, Kassel 1931, nově vyd. J.H. van der

Meer, Amsterdam 1973

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z odpřednášené látky za zimní (Organologie 1) a letní semestr.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů