Autorská prezentace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAB1 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Oskar BÁBEK, Eva ČECHOVÁ, Hana MALANÍKOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Integrace dovedností a zkušeností nabytých během studia v jednotlivých předmětech do sdělného, přesvědčivého jevištního tvaru.

Forma studia

Od LS 1. ročníku je každý student katedry povinen připravit ke klauzurám, tedy dvakrát za školní rok, malé, cca desetiminutové sólové představení na vlastní námět, na konci letního semestru třetího ročníku uvede jako součást absolutoria samostatné představení alespoň pětačtyřicetiminutové. Bez absolventského autorského představení nelze přistoupit ke státní závěrečné zkoušce.

Předpoklady a další požadavky

Pro přípravu autorských prezentací si student může mezi pedagogy katedry vybrat konzultanta, který však v žádném případě nemá vznikající představení režírovat ani pro ně psát scénář.

Obsah kurzu

Příprava scénáře, zkoušky, konzultace a představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Autorská prezentace je samostatná, což nevylučuje využití literatury k tématu, citace a práci s texty jiných autorů.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster 1996.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. London: Nick Hern Books 2005.

Eichenbaum, Boris and Beth, Paul and Nesbitt, Muriel: The Structure of Gogol's „The Overcoat“, The Russian Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1963), pp. 377–399.

Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. New York: Anchor Books 1969.

Frisch, Max: Sketchbook, 1946–1949. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich 1977.

Jung, Carl Gustav: Psychological Types. Great Britain: Tylor and Francis Ltd. 2016.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je originalita nápadu (námětu), dramaturgická práce na něm, pohybový, hlasový i řečový projev, komunikativnost divadelních prostředků, osobitost autorského výrazu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů