Autorská prezentace 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAB3 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Integrace dovedností a zkušeností nabytých během studia v jednotlivých předmětech do sdělného, přesvědčivého jevištního tvaru.

Forma studia

Od zimního semestru druhého ročníku je každý student katedry povinen připravit ke klauzurám, tedy dvakrát za školní rok, malé, cca desetiminutové sólové představení na vlastní námět, na konci letního semestru třetího ročníku uvede jako součást absolutoria samostatné představení alespoň pětačtyřicetiminutové. Bez absolventského autorského představení nelze přistoupit ke státní závěrečné zkoušce.

Předpoklady a další požadavky

Pro přípravu autorských prezentací si student může mezi pedagogy katedry vybrat konzultanta, který však v žádném případě nemá vznikající představení režírovat ani pro ně psát scénář.

Obsah kurzu

Příprava scénáře, zkoušky, konzultace a představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Autorská prezentace je samostatná, což nevylučuje využití literatury k tématu, citace a práci s texty jiných autorů.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je originalita nápadu (námětu), dramaturgická práce na něm, pohybový, hlasový i řečový projev, komunikativnost divadelních prostředků, osobitost autorského výrazu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů