Interpretační seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EIR2 ZK 2 3T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury. Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Forma studia

Semináře jsou moderovanou diskuzí, studenti jsou vyzváni, aby prezentovali doprovodné texty nebo témata, která je zaujala. Texty jsou srovnávány s různými adaptacemi, ať už divadelními či filmovými, studenti analyzují a prezentují rovněž eseje, které byly k tématům napsány. Součástí semináře bývá i rozbor materiálů zaznamenaných na médiích.

Výuka probíhá v angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Obsah kurzu

V prvním ročníku dvouletého semináře je předmětem studia Shakespeare, jehož postavení a význam odkazuje nazpět k počátkům dramatické kultury i dopředu až k dramatu současnému. Ve druhém ročníku se studenti setkají s moderním a současným anglofonním dramatem (výběr irských, britských a amerických autorů dramatických textů, např. J.M. Synge, Samuel Beckett, Harold Pinter, Marina Carr, Martin McDonagh, Patrick Marber, Sarah Kane, Joe Penhall, Edward Albee, Sam Shepard, David Mamet aj.).

Doporučená nebo povinná literatura

Aristoteles: Poetics, Jan Kott: Shakespeare Our Contemporary, Bill Bryson: Shakespeare, The Cambridge Companion to Shakespeare, Tom Stoppard: Rosencrantz and Guildenstern are dead, W.Shakespeare: King Lear, The Merchant of Venice, Hamlet, Richard III., Coriolanus, Midsummer Nights Dream, Macbeth, Othello, Romeo a Julie, Measure for measure, The Tempest.

Selected plays by J.M. Synge, Samuel Beckett, Harold Pinter, Marina Carr, Martin McDonagh, Patrick Marber, Sarah Kane, Joe Penhall, Edward Albee, Sam Shepard, David Mamet and others.

Susan Sontag: Against interpretation.

Roland Barthes: The Death of the Author.

and other essays and texts on individual playwrights and their work that are distributed in the classes.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti (70% docházka) a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu. Součástí zkoušky je i esej na téma dle výběru studenta v rozsahu max. 5 stran.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů