Interpretační seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EIR3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej POLÁK, Michaela RAISOVÁ

Obsah

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách. Primární texty jsou doplňovány četbou sekundární literatury, případně i jinými materiály (online), např. obrazovými apod.

Výsledky učení

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury.

Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Huizinga, Johan. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Mansfield Centre, CT: Martino Publishing, 2014 [1950].

Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. London: Methuen, 2001.

Aristotle. Poetics. Mineola: Dover Publications, 1997.

Kott, Jan. Shakespeare Our Contemporary. Translated by Boleslaw Taborski. London: Methuen, 1967.

De Garcia, Magreta and Wells, Stanley, eds. The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Sontag, Susan. Esej „Against Interpretation“ distribuována jako tištěný materiál v hodině.

Barthes, Roland. „The Death of the Author“ In Image, Music, Text. Translated by Stephan Heath. New York: Hill and Want, 1978.

Selected plays by William Shakespeare (King Lear, The Merchant of Venice, Hamlet, Richard III., Coriolanus, Midsummer Night‘s Dream, Macbeth, Othello, Romeo a Julie, Measure for Measure, The Tempest and other, depending on the group focus).

Selected plays by Tom Stoppard, J. M. Synge, Samuel Beckett, Harold Pinter, Marina Carr, Martin McDonagh, Patrick Marber, Sarah Kane, Joe Penhall, Edward Albee, Sam Shepard, David Mamet and other playwrights according to group’s interest.

Další doprovodné texty jsou distribuovány a doporučeny v hodinách na základě zaměření a potřeb skupiny.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu a průběžných prezentacích. V zimním semestru student odevzdává písemnou práci na zvolené téma na základě četby.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
POLÁK O.
RAISOVÁ M.

11:00–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:00–14:00 Ondřej POLÁK
Michaela RAISOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů