Projekt filmové scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203PFSA2 ZK 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se spojitostí mezi výtvarnými instalacemi, výtvarnou performance a stylizovaným filmem. Výsledkem semestrální práce je zvládnutí koncepčního výtvarného návrhu celého hudebního klipu doplněný o návrh snímání a záběrování, případně i o jednoduchý storyboard.

Forma studia

Posluchač zpracovává semestrální práci zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, a dále odpovídá na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na invenčnost v rámci výtvarného řešení a kvalitu prezentace. Po skončení prezentace prací, vytvoří student ze své práce jednoduchou digitální prezentaci, kterou odevzdá k archivaci garantovi předmětu.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovou stylizací. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere krátkou hudební skladbu a na základě konzultací, vytváří návrh uceleného vizuálního konceptu k celé skladbě. Jediným omezením pro studenta je realizovatelnost výtvarných návrhů a natáčení v zadaném čase pro natáčení. Během seminářů jsou na příkladech z české a světové kinematografie rozebrány různé druhy filmové stylizace, a to jak stylizace z hlediska výtvarného řešení, konceptu filmového díla, nebo stylizace ve formě, jakou je celé audiovizuální dílo snímáno.

Zároveň se během konzultací rozebírá na příkladech rozdíl mezi stylizací divadelní a filmovou a prolínání divadelních konceptů do filmového díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BLOCK, Bruce. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. Burlington, MA, Oxford, UK: Elsevier, 2008. ISBN 978-0-240-80799-9.

GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8.

HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.

McIVER, Gillian. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. London: Bloomsbury Publishing Plc. (Fairchild Books), 2016. ISBN 9781472580658.

SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery = In between images: cinematographer Jaroslav Kučera's media practices. Překlad Jana Kadrevis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7004-174-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač zpracovává semestrální práci zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, a dále odpovídá na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na invenčnost v rámci výtvarného řešení a kvalitu prezentace. Po skončení prezentace prací, vytvoří student ze své práce jednoduchou digitální prezentaci, kterou odevzdá k archivaci garantovi předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů