Hudební seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUS2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámení studentů se základními etapami a proměnami hudebních stylů.

2.Osvojení si historického vnímání dějin hudby v souvislosti se společenskými proměnami a politickými událostmi určitých epoch.

3.Sluchové rozpoznávání jednotlivých slohových proměn na základě poslechu hudebních ukázek.

4.Získání schopnosti správně vybírat scénickou hudbu z historického hlediska vzniku divadelní hry, popřípadě doby konání dramatického děje.

5.Budování zkušeností v poslechu hudby z pohledu režiséra a dramaturga.

Forma studia

Čtení doporučené odborné literatury, analýza hudebních ukázek z hlediska historického a formového (stavba sonátové formy, fugy), rozvíjení poslechových zkušeností, studium estetiky a historických stylů, srovnávání dějinných událostí s vývojem hudby a jiných uměleckých disciplin.

Předpoklady a další požadavky

1.Obecná znalost české a světové hudební tvorby.

2.Obecná znalost základních teatrologických a muzikologických studií.

3.Schopnost hudební analýzy dle poslechu i z pohledu do partitury.

4.Kreativní i sluchové předpoklady pro práci s hudbou.

Obsah kurzu

Cyklus přednášek a seminářů je chápán jako jeden z komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

Osnova:

  1. Pravěk a exotické kultury. Hudba starých Řeků, Křesťanský zpěv liturgický, počátky notace.

2.Duchovní hry a písně, liturgické drama v Čechách 1200-1400.

3.Vznik vícehlasu a menzurální notace, Notre Dame, Ars Antiqua, Ars nova, Franko-vlámská hudba 15. a 16. století, renesanční teorie hudby.

4.Vznik barokního stylu, Florentská camerata, Claudio Monteverdi.

5.Hudba Alžbětinců, virginalisté, Shakespearovské inspirace v hudbě české a světové.

6.Johann Wolfgang Goethe a jeho doba - Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck, Ludwig van Beethoven.

7.Richard Wagner a estetika Gesamtkunstwerku.

8.Impresionismus a verismus - Claude Debussy, Maurice Ravel, Ottorino Respighi, Manuel de Falla, Giacomo Puccini.

9.Expresionismus - Arnold Schönberg a jeho škola.

  1. Neoklasicismus, Igor Stravinskij, Sergej Prokofjev, Bohuslav Martinů.

11.Darmstadt, Polská škola, Pierre Boulez, Olivier Messiaen.

12.Americká hudba, minimalismus (Philip Glass, John Adams).

Doporučená nebo povinná literatura

Oscar G. Brockett: Dějiny divadla, Praha 1999

Gracian Černušák: Dějiny evropské hudby, Praha-Bratislava 1964

Friedrich Hezfeld: Musica nova, Praha 1966

Václav Holzknecht: Bedřich Smetana, Praha 1984

Anna Hostomská: Opera - průvodce operní tvorbou, Praha 1999

Jaroslav Kofroň: Učebnice harmonie, Praha 1961

Dorothea Leonhartová: Mozart, zamlčená tvář, Praha 2005

Antonín Modr: Hudební nástroje, Praha 1982

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 1-20 London 1995

The New Grove Dictionary of Opera, vol. 1-4, London 1998

Jaroslav Smolka a kolektiv: Dějiny hudby, Brno 2001

Jaroslav Volek: Kapitoly z dějin estetiky. Od antiky k počátku XX. Století, Praha 1969

Jan Wenig: Byli v Praze, Praha 1980

Winfried Zillig: Variace na novou hudbu, Praha 1971

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná četba doporučené literatury, poslech hudby, návštěvy koncertů a operních představení (i formou filmové projekce), aktivní účast v diskusích na přednáškách a seminářích. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá z 30 % aktivity a docházky na přednášky a semináře, 30 % z písemné části (závěrečný test na konci semestru - poslechový a písemný) a 40 % z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu. Aktivní účast na přednáškách a seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování průběžných testů.

Poznámka

Předmět se vyučuje 2 semestry v 1. nebo 2. ročníku studia Režie a dramaturgie ALD, volitelný pro omezený počet studentů dalších oborů na DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů