Divadlo a tanec

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DAT zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jitka PAVLIŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka PAVLIŠOVÁ

Obsah

V posledních dekádách se rozvinuly, ukotvily a etablovaly nové směry, formy a žánry, z nichž některé jsou českému uměleckému prostředí více, některé dosud méně známé, resp. přístupné. Semestrální kurz se zaměří na některé z nejstěžejnějších fenoménů, které protínají současné divadelní, taneční a performativní dění, jejich genezi, specifikaci a možnosti analýzy. Vlastní výklad bude doprovázen bohatou videodokumentací (případně vlastní diváckou recepcí), pro charakterizaci těchto nejaktuálnějších uměleckých forem naprosto nezbytnou. Výuka s četností 1x týdně 90 minut, částečně probíhající jako přednáška a částečně jako seminář, na němž se především předpokládá aktivní účast a zapojení do diskuze stran studentů/ek.

Rámcové tematické okruhy:

 1. Mapa současného divadla, tance a performance: úvodní kontextualizace současného stavu uměleckého dění.
 2. Re-enactment v současném tanci a performanci.
 3. Lecture Performance, Artistic Talk, Talk&Walk.
 4. Interkulturální a transkulturální divadlo, tanec a performance.
 5. Ekologický obrat v současném tanci a performanci.
 6. Pohybové instalace: choreografické dialogy s geniem loci muzeí.
 7. Fenomén taneční sólo dnes: formy, témata, umělecký tandem tanečníka a light-designéra.
 8. Formy současného populárního divadla.
 9. Divadelní virtualita a kyborgové.
 10. Konceptuální tanec a performance.
 11. Urban Spaces.
 12. Relevantní teoretické koncepty.

Výsledky učení

Student/ka prohloubí své odborné znalosti v oblasti nejsoučasnějších tendencí v divadle, tanci a performanci, bude schopen/na je terminologicky správně uchopit, podrobit důkladné (diskurzivní) analýze a vzájemné komparaci. Metodologicky si osvojí relevantní interdisciplinární teoreticko-analytické koncepty, jejichž užití bude nezbytnou součástí výuky a prezentovaných výstupů. Bude schopen/na formulovat stěžejní proměny a současná směřování Performing Arts v návaznosti na jejich vývoj a modifikace v průběhu (především) 20. století. Nabyté poznatky zúročí jak v jiných kurzech magisterského studia zaměřených zejména na současné umělecké dění, tak při publikovaní odborných textů a recenzí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (75% docházky) = 30 %.

Připravenost z hodiny na hodinu a schopnost aktivní diskuze = 20 %.

Prezentace zvoleného tématu v délce cca 45 min = 50 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů