Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DRAT2 ZK 4 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studující je schopen samostatně aplikovat dramaturgické postupy běžné v současné audiovizuální praxi.

Forma studia

Kreativní seminář.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 301DRAT1.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na analýzu scénáře coby dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro procvičení dramaturgických přístupů na vysoké úrovni. Probíhá formou analýzy a konstruktivní kritické dramaturgie zaměřené na příznačné dramaturgické postupy v současném české i světové kinematografii a jejich praktickou aplikaci.

Doporučená nebo povinná literatura

GULINO, Paul, Screenwriting. The Sequence Approach. Bloomsbury Publishing PLC 2004.ISBN 9780826415684.

ARONSON, Linda Aronson: Scénář pro 21. století. Praha: NAMU 2014. ISBN: 978-80-7331-314-2.

BUGAJ, Stephan Vladimir. Pixars's 22 Rules of Story (that aren’t really Pixar’s) Analyzed. Independently published, 2018. ISBN 13: 9781517699451

HEISSEREER Eric. 150 Screenwriting Challenges. Eric Heisserer 2013. ISBN 9781887801416.

DANCYNGER Ken - RUSH Jeff. Alternative Scriptwriting Rewriting the Hollywood Formula. ISBN 13: 9780240808499

WESTON, Judith. The Film Director's Intuition. Script Analysis and Rehearsal Techniques. San francisco: Michael Wiese Productions, 2003. ISBN: 9780941188784

POPE, Tom. Good Scripts, Bad Scripts. Learning the Craft of Screenwriting Through 25 of the Best and Worst Films in History. New York: Three Rivers Press 1998. ISBN 10: 0609801198

LABÍK, Ľudovít. Dramaturgia strihovej skladby. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013. 218 s. ISBN 978-80-87500-30-9

Cesty ke scénáři VII (Dramaturgický inkubátor)

Scénáře účastníků semináře. vybrané původní scénáře

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě své pravidelné docházky a aktivní účasti. Výstupem je dramaturgický rozbor scénáře v aktuálním audiovizuálním formátu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů