Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DRAT2 zkouška 4 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je zaměřen na analýzu scénáře coby dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro procvičení dramaturgických přístupů na vysoké úrovni. Probíhá formou analýzy a konstruktivní kritické dramaturgie zaměřené na příznačné dramaturgické postupy v současném české i světové kinematografii a jejich praktickou aplikaci.

Výsledky učení

Studující je schopen samostatně aplikovat dramaturgické postupy běžné v současné audiovizuální praxi.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 301DRAT1.

Literatura

GULINO, Paul, Screenwriting. The Sequence Approach. Bloomsbury Publishing PLC 2004.ISBN 9780826415684.

ARONSON, Linda Aronson: Scénář pro 21. století. Praha: NAMU 2014. ISBN: 978-80-7331-314-2.

BUGAJ, Stephan Vladimir. Pixars's 22 Rules of Story (that aren’t really Pixar’s) Analyzed. Independently published, 2018. ISBN 13: 9781517699451

HEISSEREER Eric. 150 Screenwriting Challenges. Eric Heisserer 2013. ISBN 9781887801416.

DANCYNGER Ken - RUSH Jeff. Alternative Scriptwriting Rewriting the Hollywood Formula. ISBN 13: 9780240808499

WESTON, Judith. The Film Director's Intuition. Script Analysis and Rehearsal Techniques. San francisco: Michael Wiese Productions, 2003. ISBN: 9780941188784

POPE, Tom. Good Scripts, Bad Scripts. Learning the Craft of Screenwriting Through 25 of the Best and Worst Films in History. New York: Three Rivers Press 1998. ISBN 10: 0609801198

LABÍK, Ľudovít. Dramaturgia strihovej skladby. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013. 218 s. ISBN 978-80-87500-30-9

Cesty ke scénáři VII (Dramaturgický inkubátor)

Scénáře účastníků semináře. vybrané původní scénáře

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě své pravidelné docházky a aktivní účasti. Výstupem je dramaturgický rozbor scénáře v aktuálním audiovizuálním formátu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů