Radikální strategie ve scenáristice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301RS2 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Uvádění do širšího teoretického a historického kontextu různých podob herectví ve vztahu k dramaturgii, scénáři, dramatu či partituře. Rozšíření pohledu na roli scénáristy i mimo horizont filmového umění směrem k divadlu, editaci, rozhlasové tvorbě, performance či happeningu a specifickým přístupům, které tyto oblasti vyžadují.

Výsledky učení

Přehled o různých dramaturgických strategiích nejen ve filmovém médiu, obeznámení s problematikou editace a různých rolí scénáristy a dramaturga ve filmu, divadle, rozhlase.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v oblasti scenáristiky a dramaturgie

Literatura

Bertold Brecht ? Myšlenky

Sergej Ejzenštejn ? O stavbě uměleckého díla

Walter Benjamin ? Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, Autor jako producent

Hans-Thies Lehmann ? Postdramatické divadlo

Erika Fischer-Lichte ? Estetika performativity

Peter Brook ? Pohyblivý bod, prázdný prostor, Nitky času

Erving Goffman ? Všichni hrajeme divadlo

Arnold Aronson ? Americké avantgardní divadlo

Tomáš Dvořák (ed.) ? Kapitoly z dějin a teorie umění

Nicolas Bourriaud ? Postprodukce

Jozef Cseres, Michal Murin (ed.) ? Od analogového k digitálnému

M. Dreysse / F. Malzacher (ed.) ? Experts of the Everyday. The Theatre of Rimini Protokoll

Tim Etchells ? Doing Time

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za aktivní přístup na semináři (referát, diskuse) a docházku s možností maximálně tří absencí za semestr. Zkouška bude udělena na základě vypracování seminární práce s minimálním rozsahem 5 normostran.

Poznámka

Důležitá je aktivní účast na seminářích, stejně jako domácí příprava (studium doporučených textů).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů