Seminář k teoretické bakalářské práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301TBP1 zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD a včasné zahájení přípravných prací. Základní metoda: řízená diskuse, vedoucí k analýze předložených textů a důvodů jejich kompaktnosti, úspěšnosti či neúspěchu. Hledání vlastního tématu a ověřování možností jeho realizace až k vypracování osnovy.

Výsledky učení

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD a včasné zahájení přípravných kroků k realizaci vlastního teoretického projektu.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je osobní motivace studenta začít co nejdříve pracovat na projektu vlastní diplomové práce.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

Doplňkovými texty jsou práce studentů katedry scenáristiky a dramaturgie, které jsou více či méně úspěšné, obhájené či neobhájené. Seznam je aktualizován každý rok.

Příklady:

HRUŠKA Tomáš: Wes Anderson jako součást dnešní popkultury

TITKA Štefan: Dexter - nový typ hrdinyan: Dexter - nový typ hrdiny

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem zápočtu je 75% docházka, aktivní účast v diskusi a vypracování osnovy vlastní diplomové práce s uvedením pramenů, jejichž dostupnost je ověřena.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů