Seminář k teoretické bakalářské práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301TBP2 zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretické diplomové práce na KSD. Základní metoda: řízená diskuse, vedoucí k analýze rozpracovaných projektů a odhadu jejich soudržnosti.

Výsledky učení

Účelem semináře je seznámit studenty s metodikou a zvyklostmi psaní teoretického diplomového projektu na KSD, kontrola intenzity práce jednotlivých studentů a ročníková dikuse nad vznikajícími texty.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je zahájení práce na vlastním teoretickým projektem pod vedením zvoleného pedagoga. Student předkládá k diskusi v ročníku dílčí výsledky a seznamuje se s prací kolegů.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

Doplňkovými texty jsou práce studentů katedry scenáristiky a dramaturgie, které jsou více či méně úspěšné, obhájené či neobhájené. Seznam je aktualizován každý rok.

Příklady:

HRUŠKA Tomáš: Wes Anderson jako součást dnešní popkultury

TITKA Štefan: Dexter - nový typ hrdiny

Hodnoticí metody a kritéria

Připravená aktivní účast v diskusi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů