Modul dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MODRA Z 1 10S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická teorie – odbočky do dramaturgické oblasti

Forma studia

modul - seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Praktická výuka, dialog okolo vývoje námětů, inspirace k novým možnostem přemýšlení

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní spolupráce

Poznámka

Modul je určen pouze pro 1. roč. magistra

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů