Filmové herectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFIHE Z 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Původním cílem bylo uspořádat presenční workshop s účastí herců, kde by si studenti mohli vyzkoušet práci s hercem na kameru v praxi. Kvůli protiepidemickým opatřením bohužel musí modul proběhnout distančně. Filmové herectví se ale formou obecné přednášky vyučovat nedá, budeme bude seminář vycházet ze zaslaných podkladů a probírat práci s hercem na konkrétní látce.

Forma studia

Modulová výuka - pouze pro 2. bc ročník KDT

Přednášející/Lecturer: BcA. Damián Vondrášek, BcA. Jan Hecht

Termíny a místo konání/Date and time: úterý 19. 1. a středa 3. 2. vždy 14-16h online

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – dodat aktuální podklady k praktickému cvičení Tv experiment vyučujícím nejpozději do 18.1., 100% účast a aktivita na obou seminářích a splnění zadaného úkolu – natočit kamerové zkoušky

Kapacita/Capacity: 6

Volitelný pro/Optional for: 2. ročník KDT

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Seminář proběhne formou dvou skupinových online videohovorů. Cílem je studenty připravit na splnění praktického cvičení „Televizní experiment“. Zaměřuje se na práci s hercem a posílení režijních schopností v disciplíně hraného filmu.

Předpoklady a další požadavky

dodat vyučujícím do 18. 1. aktuální podklady k praktickému cvičení „Televizní experiment“

Obsah kurzu

úterý 19. 1. 2021 14-16h

První seminář uděláme na míru podle zaslaných podkladů. Na začátku bude obecný úvod do principů filmového herectví a specifik režie hraného filmu. Poté společně projdeme zaslané scénáře a podíváme se na ně optikou vedení herců. Na závěr probereme důležitost kamerových zkoušek a zadáme úkol na příště –

natočit kamerovou zkoušku se svými herci – dle možností osobně / dálkově / přes skype – nejde o technickou kvalitu záznamu, ale o správné splnění účelu kamerové zkoušky.

středa 3. 2. 2021 14-16h

Druhý seminář se bude věnovat diskusi nad zaslanými kamerovými zkouškami. Probereme zkušenosti studentů z procesu vytváření kamerové zkoušky. Probereme způsoby, jak komunikaci zlepšit. V případě zájmu můžeme poté konzultovat vedení herců v konkrétních scénách.

Doporučená nebo povinná literatura

žádné

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivita na obou seminářích a splnění zadaného úkolu – na konci prvního semináře dostanou studenti zadání natočit kamerové zkoušky, které budou následně předmětem diskuse druhého semináře. Atestace je podmíněná splněním zadaného úkolu a aktivní účastí při společné diskusi.

Poznámka

!!! Předem před konáním prvního semináře prosíme studenty o zaslání aktuálních podkladů ke každému cvičení !!!:

a)Scénář ve formátu PDF. Ideálně klasické formátování s dialogy (pomůžou free online aplikace Celtx nebo Writerduet), nebo alespoň literární popis děje.

b)Obsazení ideálně jednoduchá tabulka s údaji: jméno herce / jakou postavu hraje / fotka / herecké zkušenosti jedním slovem (herec/amatér/spolubydlící…) / případně lze i přiložit odkazy na videa.

c)Pokud student nemá hotové obsazení, pošle stručnou koncepci – koho si do svého filmu představuje, jak je plánuje hledat, v jaké fázi se právě nachází.

Díky,

Damián Vondrášek (naimad@seznam.cz)

Jan Hecht (honzahecht@gmail.com)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů