Asistentská praxe 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304APR3 zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Obsah

Osnova není potřebná, práce vychází z potřeb realizace studentského společného projektu. Přirozená dělba práce ve výrobním štábu učí studenta práci v kolektivu a zodpovědnosti v rámci hierarchie filmových profesí. Posluchač by měl prokázat schopnost aplikovat zákonitosti barevných vztahů pro vyjádření daných situací děje. Měl by si zvolit takovou formu tématu, kde by se silněji uplatnila složka emocionální než popisná a kde by projevil svůj postoj a způsob estetické zaujatosti. Přístup dramatický, který výrazně vyjadřuje konfliktnost situací děje, je preferován před přístupem lyrickým nebo epickým. Student si uvědomí, jakou úlohu má délka záběru, čitelnost záběru, křivka zrání záběru, rozeznívání a doznívání záběrů, návaznost záběrů, vcházení a vycházení ze záběru, prostřih, časová zkratka, vyjádření vzdálenosti a rychlosti pohybu, vyjádření vnitřní pohnutky činu, filmový rytmus aj.

Výsledky učení

Cílem předmětu je přirozená práce ve výrobním štábu, ukázat posluchači práci v kolektivu a zodpovědnost v rámci hiearchie filmových profesí.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Bílá kniha - výrobní listy cvičení

Vybavení a materiál Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za písemné potvrzení o splnění asistentského úkolu od produkce filmu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů