Encounters

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304CEN Z 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Exercise in the relationship of two figures in which one is relatively static (still) and the other in a dynamic situation placed in the surroundings of the National Theatre.

Forma studia

exercise

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Exercise content: The student concocts and writes a screenplay for a short scene - one image from a feature film. This must contain a relationship of two figures in which one is static (still) and the other in a dynamic situation. It is necessary to come up with a plot of their mutual relationship - a boy wants to meet a girl or vice versa.

Students must follow the White book – production list for this exercise

Doporučená nebo povinná literatura

The White Book - Production listo f the exercise

material and equipment of Studio FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

screening of the exercise

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů