Cinematographers Seminar 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304CIS2 zápočet 1 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 14 až 19 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

This seminar is for individual consultations about Joint Exercise which students work on. Joint Exercise are make in cooperation with students from other departments at FAMU (FAMU International, Documentary, Directing, Editing,..)

Výsledky učení

The mentor of each exercise will help students with the practical solution of their exercises.

Předpoklady a další požadavky

--

Literatura

Manual for cinematographers : David Samuelson's „Hands-on“ manual for cinematographers, Oxford : Focal Press , 1998, ISBN: 0-240-51480-7

Hodnoticí metody a kritéria

presentation of movies

Poznámka

no

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů