Digitální snímání a reprodukce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DSR1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit studenty s technickou problematikou snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmět Digitální snímání a reprodukce (DSR) je dvousemestrální předmět (DSR1 a DSR2), jehož cílem je seznámit studenty s technickou problematikou snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu. Kolorimetrie snímacího a reprodukčního řetězu je převážně řešena v předmětu Barevná reprodukce. Přednášky předmětu DSR1 budou zaměřeny na následující tematické okruhy:

  1. Historie snímání a přenosu pohyblivého monochromatického obrazu, volba parametrů a způsoby rozkladu obrazu, prokládané a neprokládané řádkování, konstrukce videosignálu a jeho spektrum.
  2. Základní a přenosové signály pro barevnou televizi, analogové přenosové systémy (NTSC, PAL), základní principy.
  3. Digitální videosignál – digitalizace videosignálu pro SD, HD, Full HD, Ultra HD, kinematografické formáty podle specifikace DCI 2k a 4k, bitové toky, kódování videosignálu, rozhraní (HDMI, podrobně SDI).
  4. Metody a standardy komprese obrazu (JPEG, JPEG2000) a videosignálu (MPEG-2, H.264, H.265). Základní principy, vliv na kvalitu obrazu v souvislosti s vlastnostmi lidského zraku, vývoj jednotlivých metod i standardů.
  5. Rozhraní a formáty komprimovaného studiového videosignálu, i specifikace DCDM
  6. Metody měření videosignálu (vektorskop,měření na SDI). Objektivní i subjektivní metody hodnocení kvality obrazu ( SSIM, ITU-R BT.500 – DSIS, DSCQS).

Během všech přednášek budeme klást důraz na hodnocení vlivu technologických postupů na kvalitu obrazu. Předmět DSR1 tvoří technické zázemí pro předmět DSR2.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní:

  1. Vít,V.: Televizní technika. Přenosové soustavy barevné televize. BEN, 1997, ISBN 80-8605-604-x
  2. Stump,D.: Digital Cinematography. Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows. Focal Press 2014, ISBN: 978-0-240-81791-0 (pbk), ISBN: 978-0-240-81792-7 (ebk)

Doporučená

  1. Časopis FKT - Die Fachzeitschrift fuer Fernsehen, Film und elektronische Medien. Fachverlag Schiele&Schoen, ISSN1430-9947
  2. Tooms M.S. .: Colour Reproduction in Electronic Imaging Systems. John Wiley&Sons, 2016, ISBN 987-1-119-02176-6

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočtový test, který bude obsahovat 10 otázek. Student musí získat alespoň 30 bodů (z 50).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů