Digitální snímání a reprodukce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DSR2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickou problematikou snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmět Digitální snímání a reprodukce (DSR) je dvousemestrální předmět (DSR1 a DSR2). Cílem předmětu je seznámit studenty s technickou problematikou snímání, zpracování a reprodukce barevného obrazu. Kolorimetrie snímacího a reprodukčního řetězu je převážně řešena v předmětu Barevná reprodukce.

Přednášky předmětu DSR2 budou zaměřeny na následující tematické okruhy:

 1. Shrnutí závěrů z předmětu DSR1 a BR – především kolorimetrie televizní a kinematografické snímací soustavy.
 2. Digitální televizní a kinematografické kamery. Základní blokové schéma a jeho popis.
 3. Metody automatického ostření a jejich porovnání. OLPF a jeho význam.
 4. Metody realizace barvodělící soustavy –optický hranol a Bayerova maska, porovnání obou systémů, demosaicing.
 5. Obrazové snímače – historický úvod, snímače CCD a CMOS, principy funkce, podrobné porovnání vlastností s důrazem na kvality obrazu.
 6. Zpracování obrazu podle blokového schématu kamery, měření přenosových parametrů, typické testovací obrazce.
 7. Rekonstrukce barevného obrazu – historický úvod.
 8. Moderní typy displejů LCD a OLED . Používané typy, základní principy, vlastnosti, využití.
 9. Moderní typy digitálních projektorů (LCD, DLP, LCoS a laserové projektory. Displeje typu Direct view LED. Principy funkce, vlastnosti, využití.

10. 3D displeje. principy funkce, vlastnosti, využití

Doporučená nebo povinná literatura

Základní:

 1. Stump,D.: Digital Cinematography. Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows. Focal Press 2014, ISBN: 978-0-240-81791-0 (pbk), ISBN: 978-0-240-81792-7 (ebk)
 2. Tooms M.S. .: Colour Reproduction in Electronic Imaging Systems. John Wiley&Sons, 2016, ISBN 987-1-119-02176-6

Doporučená

 1. Časopis FKT - Die Fachzeitschrift fuer Fernsehen, Film und elektronische Medien. Fachverlag Schiele&Schoen, ISSN1430-9947
 2. Kuba,P.,Vít,V.: Televizní technika. Studiové zpracování tv signálu. BEN, 2002, ISBN 80-86056-88-0
 3. Vít,V.: Televizní technika. Projekční a velkoplošné zobrazování. BEN, 2002, ISBN 80-86056-74-0, 288 stran

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studenta je odvozeno: a) z aktivní účasti studenta především v úvodní diskuzi přednášky (až 20 bodů), b) hodnocení písemné části zkoušky, která slouží jako podklad k ústní části zkoušky (až 80 bodů). Hodnocení: A (90-100 bodů), B (80-90 bodů), C (70-80 bodů), D (60-70 bodů), E (50-60 bodů), F (0-50 bodů).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů