Exponometry Excercise 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EEX1 Z 1 2T anglicky letní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav GÁBOR, Josef PECÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické seznámení se základy filmové exponometrie.

Forma studia

Analýza zadaných praktických snímků

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

The students learn determination of corrected sensitivity of the film negative materials. They will get acquainted with the issue of the digital image exponometry.

Doporučená nebo povinná literatura

American Cinematographer Manual

Hodnoticí metody a kritéria

Attendance at the lecture, activity during discussions

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů