Filmová scénografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MFS2X Z 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zorientování se v problematice filmové scénografie a práce scénografa. Příprava na projekt Anticorro.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou potřeba

Obsah kurzu

Úvod do tématu - stručný historický vývoj divadelní a filmové scénografie. Základní seznámení s problematikou divadelní a filmové scénografie, její historický vývoj a směřování. Profese filmového scénografa. Všeobecně používané názvosloví, rozdíly v pojmenování v jednotlivých zemích, rozdílné způsoby práce. Postavení filmového scénografa ve struktuře filmového štábu, komunikace s ostatními členy štábu. Složení výtvarného oddělení v filmovém štábu. Jednotlivé součásti práce scénografa na filmovém projektu. Výtvarný kocept. Obhlídky lokací. Návrhy dekorací, výtvarné a realizační. Návrhy úprav reálů. Realizace dekorací. Práce výpravy v průběhu natáčení. Práce výtvarníka při natáčení trikových záběrů. Výtvarné návrhy pro vytvoření počítačově vytvořených dekorací a úprav dekorace. Příkady realizací a rozbor jejich konceptu na jednotlivých příkladech.

Doporučená nebo povinná literatura

není potřeba

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách, aktivní zapojení do diskuzí.

Poznámka

-----------

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů