Mimořádná nebo oborová cvičení ostatních kateder 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MOC1 Z 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Oborová praxe, tréning uměleckých schopností studenta.

Forma studia

KJonzultace nad scénářem, předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Studium FAMU, obor kamera.

Obsah kurzu

Akce probíhá individuálně dle scénáře daného cvičení nebo filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Scénář projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny po projekci dokončeného projektu před klauzurní komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů