Mimořádná nebo oborová cvičení ostatních kateder 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MOC3 Z 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Oborová praxe, tréning uměleckých schopností studenta.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagogů a vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Studium FAMU, obor kamera.

Obsah kurzu

Akce probíhá individuálně dle scénáře daného cvičení nebo filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Scénář projektu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po projekci dokončeného projektu před klauzurní komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů