Modul - Vizuální styl v nezávislém filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MVSNF zápočet 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Analýza vybraných jednotlivých děl současné nezávislé světové filmové tvorby, přičemž „nezávislou filmovou tvorbu“ chápeme v nejširším slova smyslu, obecně jako celek nízkorozpočtové filmové produkce audiovizuálních děl. Přihlížíme i k ostatním renomovaným dílům a momentální obecné představě o tom, co je to nezávislý film.

Úvodní hodiny semestru: seznámení se s termínem nezávislý film, obecnými kódy vícezdrojové nízkonákladové filmové produkce a principy vizuálního stylu, z těchto podmínek vycházející. Určení výběru jednotlivých děl, jimiž se budeme zabývat v průběhu kurzu, přičemž každý účastník kurzu vybírá jedno takové dílo.

Hodiny v průběhu semestru: účastníci se s jednotlivými díly seznamují navzájem průběžně, v rámci kurzu pak probíhá vlastní analýza vizuálního stylu s ambicí k aplikacím poznatků při vytváření vlastního vizuálního stylu.

Závěrečné hodiny semestru: vytvoření výstupu kurzu, který může mít 2 podoby:

1)Převedení analýzy filmu do textové podoby

2)Audiokomentář analyzovaného filmu

Výsledky učení

Přehled o dění v současné světové nezávislé kimenatografii. Budování vizuálního stlyu. Osvojení si formátu kameramanské explikace.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost aktuální filmové produkce hollywoodských a svod studií a kinematografie financované z veřejných zdrojů evropských institucí, ať už radikální nebo středního proudu.

Literatura

Katalogy filmových festivalů – poslední ročníky (Festival de Cannes, La quinzaine des réalisateurs Cannes, La semaine de la Crtitique Cannes, Festival del film Loracno, Viennale Vienna International Film Festival)

Filmové časopisy – Cahiers du Cinéma, Sight and Sound, Film Comment

Odborné publikace – David Cronenberg, Jindřich Chalupecký (Obhajoba umění, Na hranicích umění, Expresionisté), Jan Lopatka (Předpoklady tvorby, Posudky)

Referenční beletrie – Joseph Conrad (Heart of Darkness), Bryan S. Johnson (Christie Marly´s Own Double Entry), John Kennedy Toole (A Confederacy of Dunces), Franz Kafka (Das Schloss), Jaroslav Hašek, Radko Pytlík (Velitelem města Bugulmy)

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Výstupy kurzu mohou mít 2 podoby:

1)Převedení analýzy filmu do textové podoby

2)Audiokomentář analyzovaného filmu

Poznámka

----

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů