Modul - Vizuální styl v nezávislém filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MVSNF Z 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jakub FELCMAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub FELCMAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přehled o dění v současné světové nezávislé kimenatografii. Budování vizuálního stlyu. Osvojení si formátu kameramanské explikace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost aktuální filmové produkce hollywoodských a svod studií a kinematografie financované z veřejných zdrojů evropských institucí, ať už radikální nebo středního proudu.

Obsah kurzu

Analýza vybraných jednotlivých děl současné nezávislé světové filmové tvorby, přičemž „nezávislou filmovou tvorbu“ chápeme v nejširším slova smyslu, obecně jako celek nízkorozpočtové filmové produkce audiovizuálních děl. Přihlížíme i k ostatním renomovaným dílům a momentální obecné představě o tom, co je to nezávislý film.

Úvodní hodiny semestru: seznámení se s termínem nezávislý film, obecnými kódy vícezdrojové nízkonákladové filmové produkce a principy vizuálního stylu, z těchto podmínek vycházející. Určení výběru jednotlivých děl, jimiž se budeme zabývat v průběhu kurzu, přičemž každý účastník kurzu vybírá jedno takové dílo.

Hodiny v průběhu semestru: účastníci se s jednotlivými díly seznamují navzájem průběžně, v rámci kurzu pak probíhá vlastní analýza vizuálního stylu s ambicí k aplikacím poznatků při vytváření vlastního vizuálního stylu.

Závěrečné hodiny semestru: vytvoření výstupu kurzu, který může mít 2 podoby:

1)Převedení analýzy filmu do textové podoby

2)Audiokomentář analyzovaného filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Katalogy filmových festivalů – poslední ročníky (Festival de Cannes, La quinzaine des réalisateurs Cannes, La semaine de la Crtitique Cannes, Festival del film Loracno, Viennale Vienna International Film Festival)

Filmové časopisy – Cahiers du Cinéma, Sight and Sound, Film Comment

Odborné publikace – David Cronenberg, Jindřich Chalupecký (Obhajoba umění, Na hranicích umění, Expresionisté), Jan Lopatka (Předpoklady tvorby, Posudky)

Referenční beletrie – Joseph Conrad (Heart of Darkness), Bryan S. Johnson (Christie Marly´s Own Double Entry), John Kennedy Toole (A Confederacy of Dunces), Franz Kafka (Das Schloss), Jaroslav Hašek, Radko Pytlík (Velitelem města Bugulmy)

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast

Výstupy kurzu mohou mít 2 podoby:

1)Převedení analýzy filmu do textové podoby

2)Audiokomentář analyzovaného filmu

Poznámka

----

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 221
Učebna osvětlování č. 221

(Lažanský palác)
FELCMAN J.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:35 Jakub FELCMAN Učebna osvětlování č. 221
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů