Příprava bakalářské práce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PBP zápočet 6 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 143 až 173 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav GÁBOR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav GÁBOR

Obsah

Předmětu je určen ke konzultaci bakalářské práce od jejího počátku. Cílem předmětu je vypracování a odevzdání bakalářské práce.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vypracování a odevzdání bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

ECO Umberto: Jak napsat diplomovu práci. Olomouc: Votobia1997

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání bakalářské práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů