Příprava bakalářské práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PBP Z 6 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 143 až 173 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vypracování a odevzdání bakalářské práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmětu je určen ke konzultaci bakalářské práce od jejího počátku. Cílem předmětu je vypracování a odevzdání bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

AMU - Výnos rektora č. 2/2006, o zveřejňování závěrečných prací (včetně rámcové licenční smlouvy o užití)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (včetně závazných vzorů grafické úpravy)

AMU - Výnos rektora č. 4/2006, Příloha č. 5, pomůcka pro citování a seznam literatury

AMU - Výnos rektora č. 4/2009, Metodika jednotné úpravy VŠKP na AMU

ECO Umberto: Jak napsat diplomovu práci. Olomouc: Votobia1997

Knihovna FAMU - oborové databáze

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání bakalářské práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů