Seminář kameramanské tvorby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT6 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Předávání praktických zkušeností pedagoga řízeným dialogem a analýzou projekcí filmů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na rozbory kameramanských děl z hlediska hodnocení jejich vizuálních forem z aspektu podpory principiálních myšlenek filmů. Důležitou součástí semináře je studium vztahu mezi profesí režie a kamery. Zvláštní pozornost je věnována procesu akceptace scénáře, uchopení jeho inspiračních hodnot pro účel jeho vizualizace kameramanskými prostředky. Vývoj obrazové koncepce kameramana v současné době. Porovnání, rozbory, vyhodnocení filmových děl. Světelné, kompoziční a charakterové významové postupy ovlivňující obrazovou kvalitu filmu, ale také vliv producenta na realizaci současného filmového projektu .

Doporučená nebo povinná literatura

Tajemství filmové řeči , Boorstin Jon,nakl. Universum, 2019, ISBN: 978-80-7617-619-5

Úcta ke světlu, Sven Nykvist , Paseka, 1999, ISBN 80-7185-268-6

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři min. 70%

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů