Fondy a veřejná podpora kinematografie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FVP zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BEZDĚK FRAŇKOVÁ

Obsah

1)Co to je veřejná podpora

2)Jaké jsou v ČR schémata veřejné podpory (podpora kinematografie SFKMG, filmové pobídky SFKMG, regionální filmové fondy, participace státního rozpočtu na programech EU = Eurimages + Media )

3)Co to je SFKMG - komplexně

a)SFKMG jako instituce

b)Financování SFKMG

c)Podpora kinematografie – proces + Rada

d)Filmové pobídky – proces

e)Existence SFKMG není samozřejmost - politické konsekvence

4)Legislativa česká i EU směrnice a nařízení

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty parametry veřejné podpory ze strany státu pro audiovizuální průmysl a souvisejícími mechanismy

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnímat mluvené slovo, schopnost pochopit, že na dotaci není právní nárok, vědomí, že film se nezafinancuje sám od sebe, ale rozpočet na výrobu filmu je nutné někde sehnat, přičemž shánění peněz má své regule, které je nutno akceptovat i s tím, že nemusí být na první pohled úplně logické

Literatura

Zákon o audiovizi https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/legislativa/novely/design_elektronicka_verze_korektura_FIN.pdf

Statut https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/Honza/Zm%C4%9Bna%20Statutu%20St%C3%A1tn%C3%ADho%20fondu%20kinematografie%20ze%20dne%203.%20kv%C4%9Btna%202017.pdf

Důvodová zpráva k zákonu o audiovizi https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9X3FXU46

Hodnoticí metody a kritéria

.

Poznámka

.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
BEZDĚK FRAŇKOVÁ H.
14:00–15:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Veletržní palác, začátek 20.2.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Helena BEZDĚK FRAŇKOVÁ
Veletržní palác, začátek 20.2. přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů