Bakalářská pedagogická praxe 3 (Praktika)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306BPR3 Z 1 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:

• pracovat s 16mm stříhacím stolem a tyto schopnosti předat

• přenést získané znalosti, základní zkušenosti a základní filmové dovednosti

• prokázat základní pedagogické dovednosti

• pomáhat pedagogovi připravit obsah přednášek

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Pedagogická praxe v rámci katedry. Pomáhá posluchačům posílit vyjadřovací schopnosti v rámci přednášek, které připravují a navíc vykonávají asistečně pedagogickou činnost v rámci Praktik 1. roč.

Doporučená nebo povinná literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů