Ateliér klasické fotografie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AC6 ZK 4 28S česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

První z pilířů tohoto ateliéru je práce s velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negatviem až o do velikosti 18 x 24 cm a následně pořídit klasické zvětšenin na barytový papír (přeložit jen: traditional gelatin silver print) až metrových rozměrů. Studenti se v ateliéru seznamují také s klasickou barevnou fotografií a vyvoláváním barevných inverzních materiálů.

Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk (such as gum print, cyanotype, bromoil print) či práce s želatinou a její přenos na nestandardní materiály.

Druhý pilíř tohoto ateliéru je věnován technologické inovaci. Jedná se o zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie světelných zdrojů, možnosti řízeného pohybu fotoaparátu pomocí robotické hlavy, snímání z výšky s využitím možnosti řízení obrazu pomocí wifi připojení.

Doporučená nebo povinná literatura

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
STECKER M.
09:00–20:35
(paralelka 1)
St
Čt
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
STECKER M.
14:00–18:55
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–20:35 Martin STECKER Učebna KF 112
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 14:00–18:55 Martin STECKER Učebna KF 112
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů