Ateliér dokumentární fotografie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AD3 zkouška 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Markéta KINTEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika DAŇHELOVÁ, Markéta KINTEROVÁ

Obsah

Dokumentární fotografie zahrnuje širokou škálu výkladů a přístupů. Počínaje snahou o zachycení reality, důrazem na realismus nebo podřízení záměru určité koncepci nebo ideologii. Dokumentární fotografie prošla obrovským vývojem zejména v minulém století a v české tradici se zároveň může opírat o skutečně výrazné milníky. Je podstatné tuto tradici zahrnout mezi zdroje, vzácně mezi aktuální východiska. Allan Sekula již před 40 lety upozornil ve vztahu k fotografickému dokumentu neboli sociální fotografii na selhání estetiky realismu, která paradoxně staví zobrazované jedince do role pasivních obětí, vůči čemuž jsme vlivem médií již mnoho desetiletí jako diváci a přijímatelé těchto vizuálních zpráv poměrně úspěšně rezistentní. Toho hledisko je potřeba znovu otevřít, revidovat a nacházet nová východiska a způsoby dokumentování událostí okolo nás.

Práce vznikající v rámci ateliéru mají v důsledku klást otázky společenského charakteru, kriticky se vymezovat k problematickým a palčivým místům stavu současné společnosti a zároveň hledat nové komunikační kanály prezentace (od výstavního projektu, autorské publikace, uveřejnění v médiích, online publikování, ad.).

Výsledky učení

Forma a výrazové prostředky jsou velmi široké :

od tradičního pojetí dokumentu, často svázaného se sociální nebo společensky odpovědnou tematikou, přes dokumentaci změn a posunů ve společnosti, životní styl, ekologii, topografii jednotlivých lokalit až k subjektivnímu vyjádření vztahu k blízkému okolí nebo světu obecně i vlastních pocitů a prožitků.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

Markéta Kinterová

http://marketakinterova.cz

Věnuje se zkoumání vizuální, informativní a společenské účinnosti tiskovin v různých podobách. Od otázek manipulativnosti textu a obrazu se přesunula k podrobnějšímu zkoumání souvislostí nosiče informací jako je kniha a veřejný prostor. V přechodech mezi veřejným a soukromým sleduje napětí, které vzniká jeho zapojením do nových situací. Mimo vlastní tvorbu je v současnosti uměleckou ředitelkou spolku Fotograf 07, který vydává časopis Fotograf, pořádá Fotograf Festival a provozuje Fotograf Gallery.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR307
Tržiště -at. dokument

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KINTEROVÁ M.
09:00–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–17:00 Markéta KINTEROVÁ Tržiště -at. dokument
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů