Ateliér fotografie a nových médií 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AFNM3 zkouška 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hynek ALT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Jen Kratochvil

Obsah

Anotace

Ateliér fotografie a nových médií je prostředím pro sdílení, diskuzí, hledání, experiment a rozvíjení přemýšlení. Ateliér se orientuje na konfrontaci fotografie a nových médií, kterými se rozumí statický i digitální obraz, zvuk, instalace v kontextu současného umění, s důrazem na celou škálu možností distribuce fotografie a umění a nejširších společenských souvislostech. Studenti jsou vedeni k objevování vlastních témat a zpřesňování vlastního uměleckého jazyka za použití adekvátních postupů a technologií, vždy však s důrazem na současnost, nové problémy a možnosti.

Ateliér

Ateliér definuje jeho složení. Příchod každého prváka nebo odchod každého absolventa jej proměňuje. Podstatou výuky je dialog, sdílení informací, postřehů, zpětné vazby. Mezi pedagogem a studenty, mezi hosty a studenty, mezi studenty samotnými. Ateliér je malým sociálním celkem, ve kterém je možné hledat analogie k celospolečenský, potilickým, ekonomickým dějům.

Student

Účastní se schůzek a dění v ateliéru.

Pečlivě pátrá po vlastní motivaci.

Zajímá se o to, co ho zajímá.

Uvědomuje si vlastní zodpovědnost.

Snaží se pojmenovávat nové věci.

Pedagog

Učí se učit ostatní učit se.

Inicjuje dialog.

Je kritický, je schopen čelit kritice.

Umožňuje sdílení, spolupráci.

Podporuje zkoumání.

Snaží se pojmenovávat nové věci.

Hosté

Přizvaní hosté do ateliéru přinášejí nové impulzy a zároveň ateliér otevírají směrem k uměleckému provozu nebo reálné společenské situaci.

Metody

Tema, výzkum, referát, zadání

Konzultace (individuální, skupinové)

Hosté, prezentace, debata

Klauzury

Exkurze, výlet

Knihovna, muzeum, galerie

Google, Youtube

Výsledky učení

Téma a zadání

Každý semestr je definován tématem, od kterého se odvíjí skladba hostů, workshopů a obsah diskuzí. Téma pomáhá rozeběhnout semestr, udržovat soustředění a motivovat dialog.

Člověk a technologie, výroba, utopie, filter bubbles, edukativni obrat, participativní praxe, exkurze, budoucnost práce

Zadání si každý student důsledně hledá sám. Definování vlastních zájmů, autentických problémů, neopakovatelné citlivosti je základem práce umělce, studenta umění v této snaze podporuje kolektiv ateliéru. Klíčovým momentem v každém semestru je uvědomění si vakua, absence zadání, nutnost dohledat ve své zkušenosti nebo zájmu vlastní problém, ze kterého se dalším zkoumáním stane zadání.

Výzkum, práce a cloud

Studenti jsou vedeni k uměleckému výzkumu jako zdroji témat i hloubce porozumění konkrétnímu problému. Umělecký výzkum je založen na hledání informačních a inspiračních zdrojů, dohledávání přesných detailů i obecných souvislostí. Umělecký výzkum je zároveň pracovním procesem založeném na neustálém sebevzdělávání, v prostředí atelieru e toto vzdělávání přirozeně aplikovatelné na celý kolektiv.

V ateliéru hledáme způsoby uvědomování si a uchopení přítomnosti. Proces je ve vzdělávání důležitější než dílčí výsledek. Cílem ateliérové debaty je naučit studenty mluvit nad rozpracovanými projekty, připustit si možnost změnit část své práce na základě zpětné vazby, nesoustředit se na konkrétní představu výstedku.

Prací se rozumí aktivní zabývání se aktuálním projektem. Práce může mít různé podoby: čtení, psaní, pozorování, přemýšlení, shromažďování (textového, vizuálního, fyzického) materiálu, fotografování, natáčení, práce se sérií fotografování, editování videa, práce ve 3d programu, telefonování, instalování...

Cloud je pamětí ateliéru. Zdroje, literatura, nápady, odkazy, které zazní na ateliérové schůzce jsou zaznamenávány v cloudu, kde zůstávají dostupné.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na schůzkách (max 2 absence) 70%

Plnění dílčích zadání 20%

Účast na exkurzích a výjezdech 10%

Poznámka

Hynek Alt (1976) je vizuální umělec a fotograf, který se zaměřuje na konceptuální přístup a zkoumání

fotografického média. Vystudoval fotografii na pražské FAMU a Visual Research Lab na State University of New York. Svá díla koncipuje převážně do prostoru galerie, který pojímá jako svébytný celek. Vedle toho se věnuje také pedagogické činnosti. V letech 2008 až 2016 vedl společně s Aleksandrou Vajd ateliér fotografie na UMPRUM v Praze.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR 312
Ateliér KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ALT H.
09:00–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–17:00 Hynek ALT Ateliér KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů