Intermediální ateliér 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AI5 zkouška 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PROCHÁZKA, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Lidé, které zajímá svoboda, opravdová svoboda, nejen aby mohli mluvit sprostě na veřejnosti, musejí nejdřív s pomocí stylu změnit obsah. Pokud je styl mistrovský, plynulý a dokonalý, pokud je proměnlivý a završený zároveň, může být povýšen nad obsah vytvořený útržky barev, elektřiny a světla. Obsah je to, co člověk chová v mysli a nestaví na odiv.

Ateliér je určen pro posluchače, kteří vycházejí z konkrétních technických obrazů a pracují na jejich převedení do jiných médií. Volně se pohybují mezi mezi instalací, objektem a site-specific projekty. Důraz je kladen na použití formy a materiálu jako nositele myšlenky.

Ateliér je koncipován jako otevřená platforma, kam posluchači přinášejí svá témata a inspirační zdroje, definují téma, jsou konfrontováni a učí se pracovat s omezením a limitem jako nezbytnou součástí, podílejí se na konstruktivní kritice a realizují svá díla s povědomím o jejich kulturním a historickém kontextu.

Nezbytnou součástí je práce na malých zadaných úkolech, které vytrhují posluchače z vlastních myšlenkových vzorců a nabízejí jim nové přístupy a rozšíření volného zacházení s médii.

Výsledky učení

Ateliér je určen pro posluchače, kteří vycházejí z konkrétních technických obrazů a pracují na jejich převedení do jiných médií. Volně se pohybují mezi mezi instalací, objektem a site-specific projekty. Důraz je kladen na použití formy a materiálu jako nositele myšlenky.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR 304
Tržiště -at.intermedia

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠIMLOVÁ Š.
09:00–17:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–17:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ Tržiště -at.intermedia
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů