Seminář diplomové práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307DP1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Václav JANOŠČÍK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušku z dějin a teorie fotografie.

Forma studia

konzultace; četba odborné literatury a diskuse nad ní

Předpoklady a další požadavky

seminář je určen studentům posledního ročníku magisterského studia

Obsah kurzu

Seminář kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce ZS 2019

9. 10. 2019 představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

30. 10. 2019 konzultace témat, společná schůzka studentů a školitelů

individuální konzultace se školiteli

29. 11. 2019 odevzdání pracovní verze projektu kvalifikační práce (abstrakt, klíčová slova, struktura, bibliografie, školitel) - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli

13. 12. 2019 odevzdání finální verze projektu bakalářské/diplomové práce - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli + vložení údajů do KOSu

30. 4. 2020 - odevzdání kvalifikační práce v tištěné i elektronické (KOS) podobě

Projekt bakalářské/magisterské práce / Project of bachelor/master thesis

studenti/ky českého programu vyplňují název, podnázev a abstrakt česky i anglicky

international students fill in all data in English only

Název/Title:

neměl by přesáhnout 60 znaků / shouldn't exceed 60 characters

Podnázev/Subtitle:

volitelný/optional

Abstrakt/Abstract:

1000-2000 znaků/characters

Klíčová slova/Keywords:

3-5

Vedoucí/Supervisor:

v první verzi není nutno vyplňovat / optional in first draft

Oponent/Opponent:

nevyplňuje se / do not fill in

Synopse/Synopsis

2 strany (cca 3600 znaků): stručné shrnutí obsahu, cílů a metod

2 pages (c. 3600 characters): short summary of theme, objectives and methods

Pracovní obsah/Tentative contents

heslovitě struktura práce, kapitoly

bulleted list of thesis chapters

Bibliografie/Bibliography

alespoň 10 položek (knih, článků, kapitol…) základní odborné literatury

at least 10 items (books, articles, chapters…) of basic scholarly literature

Doporučená nebo povinná literatura

vychází z témat diplomových prací

Hodnoticí metody a kritéria

účast na společných seminářích, absolvování individuálních konzultací se školitelem, odevzdání projektu a zapsání údajů do KOS

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–11:25 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů