Graphic Design and Photography 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EGD1 ZK 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub Štěpánek

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné

Obsah kurzu

Osvojení či prohloubení znalostí grafického softwaru (InDesign, Illustrator, Photoshop), spolu s ním rozšíření

praktických znalostí grafické práce, přehledu typografické klasifikace a řešení layoutu. Získání přehledu o tiskových

technologiích a jejich uplatnění. Od toho odvyslá předtisková příprava a příprava pro digitální publikování.

Výstup: Kompozit – vytvoření komplexního grafického obrazu, složeného z autorského fotomateriálu, originálního

layoutu a výtvarných elementů. Témata tohoto zadání jsou individuální a vychází z konzultací. Preferuji však

uplatnitelný tištěný výstup, ať už v návaznosti na ateliérový projekt posluchače, projekt kolegy/ně ze školy či jiné

konzultované téma. Výstupem může být publikace, foto-editoriál, leaflet či série plakátů. V každém případě bude

pozornost upřena na formální kvalitu a estetické zpracování. Součástí zadání je tematická rešerše, její analýza a

konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné doporučené studijní materiály

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost PVPC
Počítačová učebna KF - PV

()
Štěpánek J.
14:00–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–16:25 Jakub Štěpánek Počítačová učebna KF - PV
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů