Technická příprava na SZZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TPSZZ Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná technické náležitosti umělecké části SZZ, která umí v praxi uplatnit.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do čtyř tematických okruhů a to: Fotografická chemie, Historické fotografické techniky, Techniky fotografování, Optika. V tomto kurzu se zabýváme především propojení jednotlivých znalostí získaných v povinných předmětech s fotografickou a technologickou praxí. (Například vhodná volba objektivů pro fotografování architektury v návaznosti na požadavek zvládnutí restituce objektu shiftováním a jak ovlivní maximální zorný úhel objektivu tyto možnosti.) Budeme se tímto způsobem zabývat základními fotografickými žánry a hledat optimální technologické možnosti od klasické analogové po digitální technologie, pro maximálně kvalitní a profesionální zvládnutí této problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura: Šimek J., Základy fotochemie, Praha AMU 1983 Šimek J. Fotografické techniky, Praha Práce 1969

Šimková M., Šimek J. Kvalifikační příručka pro fotografa a laboranta, Praha Práce 1973 Souček L., Speciální fotografické techniky, Praha Orbis 1967

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002 Doporučená literatura:

C.E.Kenneth Mees, The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945. Junge K.W., Hubner G. Fotografická chemie, český překlad, Praha SNTL 1983

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955 Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214) Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865) Tomášek Z., Fotografické chemikálie, Merkur, 1982 Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire technique de la photographie (Français) Relié – 6 septembre

2007, ISBN-10: 2862344001

James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Gascoigne, Bamber. How to Identify Prints: A Complete Guide to Manual and Mechanical Processes from Woodcut to Inkjet. 2nd ed. New York, N.Y: Thames & Hudson, 2004. ISBN-10: 0500284806 James, Christopher. The Book of Alternative Photographic Processes. Third edition. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN-10: 1285089316

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a zapojení do jednotlivých problematik.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů