Binaurální audio

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MBA Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

závěrem budem úkol na tvorby krátké binaurální kompozice

Forma studia

Modulová výuka

Předpoklady a další požadavky

pouze pro magisterské studenty KZT

Obsah kurzu

Modul se skládá ze dvou částí - teoretický úvod, ve kterém se studenti seznámí jakým způsobem funguje binaurální audio funguje, kde se v současnosti využívá, jak jej můžeme zaznamenat a jak s ním postprodukčně pracovat. Druhá - praktická část - se bude věnovat použití nástrojů na práci s binaurálním audiem v DAW, jejímž závěrem budem úkol na tvorby krátké binaurální kompozice.

Doporučená nebo povinná literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet

Poznámka

...

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů